Innmelding

INNMELDINGSAVGIFT KR.50. UANSETT HVILKET MEDLEMSKAP MAN VELGER.

Kontingenten : Enkelt medlemskap kr.325. Familie medlemskap kr.500 Støtte medlemskap kr.200. Familie medlemskap inkluderer ektefelle på samme medlemsnummer. Barn følger foresatte til de fyller 18 år. Deretter må de tegne MrGreen eget medlemskap, og slipper da å gå som prospekt, hvis de tegner medlemskap rett etter fylte 18 år.. Nye medlemmer går som prospekt i minst ett år.

For mer info kontakt oss på Tlf: 93071640 /95280992 eller 98672462

Ulvehylet

Klubben har egen avis som blir utgitt 4 ganger i året. Her finner du stoff om klubben, om treff som blir arrangert, rabatt avtaler, rekvisita og lignende. Avisen blir sendt ut på mail til de som har mail adresse. Ellers blir det lagt ut noen eksemplarer på klubblokalet.