Om Klubben

Rebel Vanner`s Avdeling Østfold, slik den er nå, ble startet i Vamma i Juni 2002. Tidligere var avdelingen sammen med Oslo. De hadde felles klubbkvelder på Tyri Grava kro. Etter første sammenkomst ble det dannet et styre, som hadde ansvaret for den videre drift av klubben. Vi besluttet å leie Spydeberg Motorklubb sine lokaler, til klubbkvelder og diverse andre arrangementer. Vi er en familie vennlig klubb, og arrangerer tilstelninger for hele familien. Blant annet arrangerer vi badeturer, grillturer, cruising, handleturer til Sverige, vantreff, førjulsfester og juletrefester. Vi har klubb kvelder en gang i måneden. Nytt i år 2004 er at vi også vil kjøre temakvelder, med info. fra bl. a. biltilsynet, om ombygging av van og diverse andre bilrelaterte spørsmål.

Den 22/01-2005. Byttet vi navn til The Wolf Van & Truck, etter oppfordring fra vanttinget. Da Spydeberg Motorklubb solgte sine lokaler for å bygge nye, leide vi nytt klubbhus på Slitu. Der holder vi fortsatt til. Plassen er et lite småbruk, hvor vi møtes minst 2 ganger i måneden. På vinterstid er det en fin plass for skigåing, såfremt det er snø. Sommerhalvåret er det en fin plass for grilling, spillaktiviteter og andre morsomme ting som vi kan finne på.

I 2011 ble det vedtatt at en underavdeling skulle opprettes i Romeriket.